jueves, 15 de febrero de 2018

Reunió segon trimestre.Us faig un resum de tot allò que estam treballant  o que treballarem durant aquest segon trimestre per totes aquelles famílies que no vàreu poder assistir a la reunió del segon trimestre:

Continuam a primera hora del matí trebllant les rutines diàries,  cantam la cançó del bon dia i  miram quins infants han vingut i quins han quedat. per fer això miram les fotografies dels infants, ens donam el bon dia i per saber si falta qualque nin miram als nostres penjadors si hi ha la seva motxilla.

També comptam tots els infants que hi ha asseguts i així sabem quants n’hi ha a l’aula i després els números que han sortit els escrivim a la pissarra.

Després cantam la cançó dels dies de la setmana. treballam el dia de la setmana (número i nom). també miram el mes en el que ens trobam, el temps (sol, pluja...) i l’estació de l’any.
Amb aquesta tasca apropam als infants a les coses de la vida quotidiana.
Com a novetat, aquest trimestre, cada dia surt un alumne a escriure o copiar la data que hem escrit a la pissarra. També l’intentam copiar quan feim feinetes.
Tant el bon dia com els dies de la setmana els cantam tres dies en català i dos dies amb anglès.

Tota aquesta feina,  que realitzam a primera hora del matí, ens ajuda a conèixer-nos millor, a aprendre les normes convencionals de salutació i a comptabilitzar. Per això, és molt important la puntualitat a primera hora.

Quant a lectoescriptura estam treballant totes les lletres de l’abecedari  i el seu so.
Les escrivim amb diferents tècniques  per millorar la nostra motricitat fina i també, les intentam reconèixer a paraules senzilles.
Estam practicant l’escriptura del nostre nom. Aquest trimestre ja l’hauriem d’escriure tot sols , sense model.
Ja hi ha un parell que ho sabem fer i, per tant, ja estam practicant l’escriptura dels nostres llinatges i de paraules senzilles.

L’estimulació del llenguatge, la continuam treballant amb les converses diàries, els contes, les cançons i les festes populars: Sant Antoni, la festa de la Pau, Carnestoltes, la Jaia Quaresma...

Quant a lògico-matemàtiques estam treballant formes planes com sónel cercle, quadrat, rectangle, triangle, rombe etcc , el comptatge de l’elements i l’escriptura de les grafies numèriques de l’1 al 6.

També continuam treballant el dibuix de la figura humana i de cada vegada l’anam completant amb més elements (celles, orelles, dirs etc...).

Si teniu qualque dubte, ho podeu consultar amb mí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario